Obračun zarada i naknada zarada u P. D. „Kolubara ugostiteljstvo“ d.o.o. Vreoci

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Momčilo Vasiljević, 2/. mr Jelica Božanić i 3/. Marina Janković, dana 4.9.2013. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Jovanović Slavice iz Lazarevca na temu: “Obračun zarada i naknada zarada u P. D. „Kolubara ugostiteljstvo“ d.o.o. Vreoci

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 09.09.2013. godine sa početkom u 13:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Jovanović Slavica iz Lazarevca je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 974/1
Datum: 04.09.2013.
Valjevo

Оставите одговор