Značaj dokumentarnog akreditiva u međunarodnim plaćanjima

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Dragoslava Sredojević, 2/. dr Ljubica Laušević i 3/. mr Sanja Radovanović, dana 6.9.2013. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Gošnjić Marka iz Mionice na temu: “Značaj dokumentarnog akreditiva u međunarodnim plaćanjima

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 11.09.2013. godine sa početkom u 15:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Gošnjić Marko iz Mionice je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 971/1
Datum: 06.09.2013.
Valjevo

Оставите одговор