Strane direktne investicije kao razvojna šansa srpske privrede

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Gradimir Kožetinac, 2/. mr Dragoslava Sredojević i 3/. dr Momčilo Vasiljević, dana 30.9.2013. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Palavestrić Jovane iz Mionice na temu: “Strane direktne investicije kao razvojna šansa srpske privrede

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 08.10.2013. godine sa početkom u 16:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Palavestrić Jovana iz Mionice je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: број
Datum: 30.09.2013.
Valjevo

Оставите одговор