Uloga i značaj malih i srednjih preduzeća u tržišno razvijenim i privredama u razvoju

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. dr Gradimir Kožetinac, 2/. dr Snežana Rakić i 3/. mr Dragoslava Sredojević, dana 30.9.2013. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Aćimović Marka iz Ljubovije na temu: “Uloga i značaj malih i srednjih preduzeća u tržišno razvijenim i privredama u razvoju

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 08.10.2013. godine sa početkom u 11:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Aćimović Marko iz Ljubovije je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: [email protected]

Оставите одговор