Specifičnosti knjigovodstva indirektnog budžetskog korisnika

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Momčilo Vasiljević, 2/. mr Jelica Božanić i 3/. mr Sanja Radovanović, dana 15.10.2013. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Srećković Zorice iz Obrenovca na temu: “Specifičnosti knjigovodstva indirektnog budžetskog korisnika

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 22.10.2013. godine sa početkom u 13:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Srećković Zorica iz Obrenovca je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 1013/1
Datum: 15.10.2013.
Valjevo

Оставите одговор