Kvalitet zdravstvenih usluga i istraživanje zadovoljstva korisnika prijepoljske Bolnice

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. dr Mlađen Vićentić, 2/. dr Biljana Rabasović i 3/. Ivana Mijailović, dana 27.10.2013. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Obrenić Gordane iz Prijepolje na temu: “Kvalitet zdravstvenih usluga i istraživanje zadovoljstva korisnika prijepoljske Bolnice

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 30.10.2013. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Obrenić Gordana iz Prijepolje je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo

Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644

Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs

Оставите одговор