Međunarodni standardi u bankarskom poslovanju

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Momčilo Vasiljević, 2/. dr Ljubica Laušević i 3/. Nenad Mihailović, dana 18.11.2013. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Srećković Biljane iz Osečine na temu: “Međunarodni standardi u bankarskom poslovanju

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 20.11.2013. godine sa početkom u 15:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Srećković Biljana iz Osečine je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 519/1
Datum: 18.11.2013.
Valjevo

Оставите одговор