Računovodstvene politike u privrednom društvu „Diva trade“ u Valjevu

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Jelica Božanić, 2/. mr Miloje Ranković i 3/. mr Dragoslava Sredojević, dana 5.12.2013. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Radivojević Vesne iz Pambukovice na temu: “Računovodstvene politike u privrednom društvu „Diva trade“ u Valjevu

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 10.12.2013. godine sa početkom u 14:30 časova, u Slušaonici br. 11.

Kandidat Radivojević Vesna iz Pambukovice je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 1115/1
Datum: 05.12.2013.
Valjevo

Оставите одговор