Oglašavanje kao svrha internet prisustva

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Đorđe Pavlović, 2/. dr Branko Gledović i 3/. Branko Ćebić, dana 13.12.2013. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Petronijević Dejana iz Kosjerića na temu: “Oglašavanje kao svrha internet prisustva

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 18.12.2013. godine sa početkom u 12:10 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Petronijević Dejan iz Kosjerića je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 1108/1
Datum: 13.12.2013.
Valjevo

Оставите одговор