Predavanje i radionica za đake Ekonomske škole

U sklopu ugovora o saradnji Visoke poslovne škole strukovnih studija i srednje Ekonomske škole, u amfiteatru naše škole maturantima Ekonomske održano je predavanje i radionica na temu planinskog turizma u Srbiji.

 

Profesorka dr Biljana Rabasović je učenicima četvrtog razreda ove škole, smera turistički tehničar, predstavila stanje planinskog turizma u našoj zemlji, probleme u  postizanju višeg nivoa zadovoljstva turista, kao i potrebe njegovog povećanja, te načine merenja i praćenja i rezultate do kojih je došla svojim ranijim istraživanjem. U okviru radionice, učenici Ekonomske škole su u grupama simulirali i prezentovali marketinške strategije za donošenje poslovnih odluka, na osnovu najnovijih trendova u ponašanju turista i predstavljenih rezultata istraživanja.

turisticki tehnicari

Nastavak radionice za turističke tehničare ove valjevske škole održaće se na proleće sledeće godine, kada je za njih u VIPOS-u planirana obuka na temu istraživanja zadovoljstva turista metodom “Fokus grupa”.

Оставите одговор