Plasman banaka u Srbiji u periodu 2008-2012. godine

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Momčilo Vasiljević, 2/. dr Ljubica Laušević i 3/. Nenad Mihailović, dana 9.1.2014. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Dakić Marine iz Loznice na temu: “Plasman banaka u Srbiji u periodu 2008-2012. godine

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 14.01.2014. godine sa početkom u 11:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Dakić Marina iz Loznice je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 1124/1
Datum: 09.01.2014.
Valjevo

Оставите одговор