Menadžment odnosa sa kupcima

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Branko Gledović, 2/. dr Đorđe Pavlović i 3/. mr Branko Matić, dana 31.1.2014. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Ćebić Suzane iz Valjeva na temu: “Menadžment odnosa sa kupcima

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 04.02.2014. godine sa početkom u 13:20 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Ćebić Suzana iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 1122/1
Datum: 31.01.2014.
Valjevo

Оставите одговор