Predavanja i radionice za učenike Ekonomske škole

radionica

 

Saradnja Visoke poslovne škole strukovnih studija i srednje Ekonomske škole nastavljena je realizacijom četiri stručne radionice iz oblasti Poslovne komunikacije i Međunarodnog marketinga, koje su za šezdeset maturanata Ekonomske škole održale profesorke VIPOS-a dr Biljana Rabasović i msc Ivana Mijailović.
Maturanti Ekonomske, učenici smera turistički tehničar, slušali su predavanje profesorke Biljane Rabasović iz oblasti Poslovne komunikacije, sa temama “Uloga neverbalne komunikacije u poslu i životu” i “Trema – kako je savladati i preokrenuti u pokretačku energiju”. U sklopu ovih radionica, učenici su u grupama trenirali prepoznavanje, kontrolu  i efikasnu upotrebu neverbalnih znakova komuniciranja i prepoznavanje i savladavanje simptoma treme prilikom javnog nastupa.
Ivana Mijailović je maturantima dva odeljenja, smer komercijalni tehničar, održala radionice iz oblasti Međunarodnog marketinga, a na teme: “Značaj boja u međunarodnom marketingu” i “Uticaj kulture na način pregovaranja”. U okviru ovih radionica učenici Ekonomske škole radili su testove asocijacija i upoznali se sa online alatom za definisanje kulturnih dimenzija.  
Pored srednjoškolaca, u radionicima su aktivno učestvovali i njihovi profesori, a jedni i drugi su veoma pozitivno ocenili korisnost održanih radionica.

Оставите одговор