Stručna poseta „Gorenju“

 

 

 

Studenti III godine smera RRP i PMN koji šlusaju Poslovnu logistiku kod prof. Snežane Rakić realizovali su stručnu posetu ’Gorenju’ Valjevo.  Studenti ova dva smera bili su u mogućnosti da se upoznaju  sa organizacijom skladišne funkcije u ovom preduzeću. Takođe su mogli videti na koji način se obavlja skladištenje, prostor gde se skladišti roba, sam fizički proces rukovanja i čuvanja robe i materijala i metodologiju sprovodjenja tih procesa,  kao i način na koji se obavlja tj. vrši transport kako materijala koji ulaze u fabriku koji se koristi za izradu gotovih proizvoda  tako i  gotovih proizvoda koji se kamionima „Milšpeda“ (ovlašćenog špeditera od strane Gorenja) dalje distribuiraju do kupca.

Gorenje je preduzeće sa dugom tradicijom, osnovano je 1960.godine u istoimenom mestu, a sada se nalazi u Velenju, u Sloveniji. Kompanija je usmerena na međunarodna tržišta i važi za jedno od najprepoznatljivijih slovenačkih robnih marki u širem evropskom prostoru.
Gorenje Grupa danas obuhvata – Gorenje aparate za domaćinstvo – Gorenje d.d. – akcionarsku holding kompaniju koja se sastoji od 47 integrisanih preduzeća. Tokom proteklih godina sva ova preduzeća su postigla dinamički razvoj koji je rezultirao rastućim proizvodnim razvojem, ekspanzijom proizvodnih kapaciteta, efikasnom distributivnom i prodajnom mrežom i stalno rastućim tržišnim učešćem. Uprkos nepovoljnim uslovima na tržištu uzrokovanih globalnom ekonomijom, Gorenje Grupa je uspela da održi svoju poziciju među osam najvećih proizvođača aparata za domaćinstvo u Evropi, koji danas izvozi 84% sopstvene proizvodnje.
Gorenje d.d. se bavi proizvodnjom i prodajom aparata za domaćinstvo. Proizvodnja novih fabrika i modernizacija starih, zajedno sa razvojem nove generacije aparata, predstavlja glavnu poslovnu aktivnost stalno rastućeg sistema Grupe.

„Gorenje“ u Valjevu ima dve fabrike, prva fabrika otvorena je 2006.godine, a druga 2013.godine. U njima radi između 1.300 i 1.500 radnika. Gorenje raspolaže sa tri skladišta:

1.    Skladište reporomaterijala,
2.    Skladište gotovih proizvoda,
3.    Skladište opasnih materija.

Skladište ima 5130 kvadratnih metara, regali su visoki oko 7m.
Ove godine fabrika Gorenje je povećala izvoz. Sada se frižideri i zamrzivači pored evropskih zemalja (najviše u Rusiju)  izvoze i u zemlje Severne Amerike, Južne Amerike, Severne Afrike, Bliskog istoka, Dalekog istoka i Kine.

Оставите одговор