Stručna poseta studenata i profesora kompaniji „Hemofarm“ Vršac

Poseta Hemofarmu

 

Tradicionalna godišnja, stručna poseta studenata i profesora Visoke poslovne škole strukovnih studija kompaniji „Hemofarm“ realizovana je u sredu, 23. 04. 2014.god. Učestvovalo je 30 studenata III godine studijskih programa RRP i PMN.
Studenti su imali mogućnost da se upoznaju sa proizvodnim kompleksom koga čine Fabrika za proizvodnju čvrstih formi lekova, Pogon sterilnih proizvoda i Fabrika 2003 u kojoj se proizvode injekcione forme. Tu je i prateći pogon ambalaže za sopstvene potrebe pakovanja, kao i Visokoregalno skladište. Nakon kratkog predstavljanja kompanije uz projekciju stručnog filma o proizvodnji injekcionih preparata, studenti su detaljno upoznati sa proizvodnim procesima u svakom od navedenih pogona. Predmet posebnog interesovanja studenata bilo je visokoregalno skladište.   Tokom posete skladištu održano je i predavanje o karakteristikama i načinu njegovog funkcionisanja. Kao i proizvodni pogoni, i skladišta „Hemofarma“ u zemlji i inostranstvu, projektovana su i izgrađena po najstrožijim svetskim standardima, uz poštovanje zahteva GDP. Automatizovano visokoregalno skladište sa 15.840 paletnih mesta, je najmoderniji objekat takve namene na Balkanu i jedan od najsavremenijih u svetu. Ugrađena tehnologija obezbeđuje potpunu optimizaciju aktivnosti u skladišnom delu i automatizaciju tokova materijala ka proizvodnim pogonima. Ima dve tople veze ka tri proizvodna pogona, za transport pripremljenog polaznog materijala i gotovog proizvoda. Sve aktivnosti, od prijema i uzorkovanja sirovina, preko otpreme gotovih proizvoda i skladištenja, su u skladu sa prethodno definisanim transportnim sistemima unutar skladišta, kao i vezama sa proizvodnim pogonima. Ovaj model skladištenja se primenjuje i u drugim Hemaformovim fabrikama.

Poseta

 Poseta

Nakon završetka posete Hemofarmu, studenti su posetili mnogobrojne karakteristične građevina iz XVIII i XIX veka, kao što su Gradska kuća, stara apoteka, barokna zgrada „Dva pištolja“, Vladičin dvor, crkve. Glavno obeležje grada je Vršački zamak, na Vršačkom bregu iz ranog srednjeg veka, simbol grada i najstariji zamak na teritoriji Vojvodine.

Оставите одговор