Analiza konkurentnosti AD „Metalac“ Gornji Milanovac

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Gradimir Kožetinac, 2/. dr Snežana Rakić i 3/. mr Dragoslava Sredojević, dana 9.6.2014. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Obradović Aleksandra iz Valjeva na temu: “Analiza konkurentnosti AD „Metalac“ Gornji Milanovac

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 11.06.2014. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Obradović Aleksandar iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 1137/1
Datum: 09.06.2014.
Valjevo

Оставите одговор