Analiza konkurencije u savremenim uslovima poslovanja

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Branko Gledović, 2/. dr Đorđe Pavlović i 3/. mr Branko Matić, dana 4.6.2014. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Vasiljević Gorana iz Valjeva na temu: “Analiza konkurencije u savremenim uslovima poslovanja

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 26.06.2014. godine sa početkom u 13:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Vasiljević Goran iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 1146/1
Datum: 24.06.2014.
Valjevo

Оставите одговор