2014. Informacije o školarini

 

Studenti prve godine akreditovanih studija koji sami finansiraju svoje školovanje, imaju mogućnost da izmire školarinu za školsku 2014/15 godinu na sledeći način:

1. Uplatom celokupnog iznosa od 60.000,00 dinara na dan upisa.

2. Uplatom iznosa od 60.000,00 dinara u dve jednake rate i to: prve rate prilikom upisa u julu 2014. godine, a druge rate u januaru 2015. godine prilikom overe prolećnog bloka studija.

3. Uplatom iznosa od 60.000,00 dinara u tri jednake rate i to: prve rate prilikom upisa u julu 2014. godine, druge rate u decembru 2014. godine, a treće rate u martu 2015. godine.

4. Uplatom iznosa od 60.000,00 dinara u četiri rate i to: prve rate u iznosu od 20.000,00 dinara na dan upisa u julu 2014. godine, druge rate u iznosu od 10.000,00 dinara u oktobru 2014. godine, treće rate u iznosu od 20.000,00 dinara u januaru 2015. godine i četvrte rate u iznosu od 10.000,00 dinara u aprilu 2015. godine.

5. Uplatom iznosa od 60.000,00 dinara u 9 rata, tako što će student prilikom upisa u julu 2014.god. uplatiti 20.000,00 dinara i deponovati 8 čekova koji će biti realizovani u periodu od 30.09.2014.-30.04.2015. godine. Prilikom upisa i zaključenja ugovora deponent čekova MORA biti prisutan.

6. Uplatom iznosa od 60.000,00 dinara u više rata, tako što će student prilikom upisa u julu 2014.god. uplatiti 20.000,00 dinara, a preostali iznos školarine od 40.000,00 dinara putem administrativne zabrane na zaradu roditelja u 5 ili 8 mesečnih rata u zavisnosti od visine primanja. (Ovaj način plaćanja moguć je ukoliko je roditelj zaposlen u državnoj firmi ili firmi u kojoj ima redovna primanja. Preduzetničke radnje nemaju ovu mogućnost).

NAPOMENE:
1. Za sve dodatne informacije obratiti se računovodstvu Škole u  kabinet 27 ili na telefon 014/224-735, lokal 106.
2. Ukoliko se studenti odluče za plaćanje školarine preko administrativne zabrane, NEOPHODNO je da dođu u računovodstvo Škole radi preuzimanja obrazaca odmah nakon objavljivanja rezultata prijemnog ispita. Na dan upisa RODITELj studenta donosi popunjene i overene obrasce iz firme i zaključuje ugovor.
3. Kandidati će uplate školarina vršiti u poslovnim bankama.

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE!

NA DAN UPISA KANDIDATI SA SOBOM MORAJU PONETI SLEDEĆA DOKUMENTA
1.    Lična karta
2.    Identifikacioni broj sa prijemnog ispita
3.    Original Izvod iz matične knjige rodjenjih
4.    Original Diploma
5.    Original Svedočanstva iz svih razreda
6.    2 fotografije 3,5*4,5
7.    700 dinara za kupovinu Indeksa i 2 ŠV obrasca
8.    Uplatnicu na 1500 dinara za troškove upisa i osiguranje
9.    Uplatnicu na iznos prve rate školarine u zavisnosti od načina plaćanja za koji se kandidat opredelio (ako se radi o varijanti 5 poneti i  čekove1, a ako se radi o varijanti 6  poneti i overene i popunjene obrasce2).

NAPOMENA:
1.    Ukoliko se student opredeli  da deo školarine izmiri čekovima (varijanta 4), neophodno je da deponent čekova SVAKI ČEK potpiše i sa druge strane čeka upiše broj telefona i broj lične karte. Takodje, DEPONENT čekova mora doći sa studentom na dan upisa i poneti ličnu kartu i karticu tekućeg računa.
2.    Ukoliko se student opredeli da deo školarine izmiri preko administrativne zabrane na zaradu (varijanta 5), neophodno je da lice na čije ime glasi zabrana dođe na dan upisa i ponese ličnu kartu. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE OBRATITI SE na telefon: 014/224-735, lokal 106, ili 063/1121042  Svetlana Krstić, Računovodstvo VIPOS-a.

 

 

 

Оставите одговор