Elektronsko bankarstvo u Srbiji i regionu

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Đorđe Pavlović, 2/. dr Branko Gledović i 3/. Branko Ćebić, dana 30.6.2014. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Čizmović Ane iz Nikšića na temu: “Elektronsko bankarstvo u Srbiji i regionu

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 02.07.2014. godine sa početkom u 13:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Čizmović Ana iz Nikšića je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 1139/1
Datum: 30.06.2014.
Valjevo

Оставите одговор