Sistem menadžmenta kvalitetom „Preduzeća za puteve“ Valjevo

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Milivoje Stanković, 2/. mr Branko Matić i 3/. dr Đorđe Pavlović, dana 30.6.2014. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Simić Ninoslava iz Valjeva na temu: “Sistem menadžmenta kvalitetom „Preduzeća za puteve“ Valjevo

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 03.07.2014. godine sa početkom u 12:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Simić Ninoslav iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 1141/1
Datum: 30.06.2014.
Valjevo

Оставите одговор