Žene kao kupci u online prodaji

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. dr Branko Gledović, 2/. dr Đorđe Pavlović i 3/. dr Biljana Rabasović, dana 9.9.2014. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Potrebić Dušanke iz Valjeva na temu: “Žene kao kupci u online prodaji

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 11.09.2014. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Potrebić Dušanka iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs

Оставите одговор