Donošenje poslovnih odluka – uvođenje novih proizvoda

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. dr Momčilo Vasiljević, 2/. mr Jelica Božanić i 3/. Marina Janković, dana 18.9.2014. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Blažić Sanje iz Uba na temu: “Donošenje poslovnih odluka – uvođenje novih proizvoda

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 23.09.2014. godine sa početkom u 10:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Blažić Sanja iz Uba je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs

Оставите одговор