Biznis plan na primeru preduzeća R. B. „Kolubara“ d.o.o. Lazarevac, ogranak „Kolubara metal“

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. dr Gradimir Kožetinac, 2/. dr Snežana Rakić i 3/. mr Dragoslava Sredojević, dana 30.9.2014. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Pantelić Bojane iz Lajkovca na temu: “Biznis plan na primeru preduzeća R. B. „Kolubara“ d.o.o. Lazarevac, ogranak „Kolubara metal“

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 14.10.2014. godine sa početkom u 14:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Pantelić Bojana iz Lajkovca je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs

Оставите одговор