Izvozne forme međunarodnog poslovanja na primeru preduzeća „Atlas“ iz Sevojna

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. dr Gradimir Kožetinac, 2/. mr Dragoslava Sredojević i 3/. dr Snežana Rakić, dana 1.10.2014. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Todorović Biljane iz Užica na temu: “Izvozne forme međunarodnog poslovanja na primeru preduzeća „Atlas“ iz Sevojna

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 14.10.2014. godine sa početkom u 15:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Todorović Biljana iz Užica je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs

Оставите одговор