Uloga korporativnog bloga u elektronskom poslovanju

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Đorđe Pavlović, 2/. dr Branko Gledović i 3/. Branko Ćebić, dana 2.10.2014. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Tabić Marije iz Valjeva na temu: “Uloga korporativnog bloga u elektronskom poslovanju

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 09.10.2014. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Tabić Marija iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 1148/1
Datum: 02.10.2014.
Valjevo

Оставите одговор