Finansijski izveštaji preduzetnika

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Momčilo Vasiljević, 2/. mr Jelica Božanić i 3/. Nenad Mihailović, dana 17.10.2014. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Tabaković Boška iz Valjeva na temu: “Finansijski izveštaji preduzetnika

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 20.10.2014. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Tabaković Boško iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 1270/1
Datum: 17.10.2014.
Valjevo

Оставите одговор