Najbolji studenti šk. 2013/14. godine

Najbolji studenti 2014.

NAJBOLjI STUDENTI  PRVE GODINE STUDIJA školske 2013/14.

Studijski program Poslovna ekonomija
–   Katarina Vilotić, prosečna ocena 9,78 (60 ESPB).

–   Ana Topalović, prosečna ocena 9,78 (60 ESPB).

–   Slađana Lazarević 9,78 (60 ESPB).

–   Maja Mijailović, prosečna ocena 9,78 (60 ESPB).

–   Željka Ostojić, prosečna ocena 9,78 (60 ESPB).

Studijski program Poslovna informatika
–    Marijana Novaković, prosečna ocena 9,11 (60 ESPB).

Studijski program Međunarodna poslovna administracija
–    Ivana Radovanović, prosečna ocena 7,67 (60 ESPB).

NAJBOLjI STUDENTI PRVE GODINE STUDIJA SU: Katarina Vilotić,  Ana Topalović, Slađana Lazarević, Maja Mijailović i Željka Ostojić.

NAJBOLjI STUDENTI DRUGE GODINE STUDIJA školske 2013/14.

Studijski program Poslovna ekonomija
–   Marija Mićanović, prosečna ocena 9,50 (120 ESPB).

Studijski program Poslovna informatika
–   Ivan Gačić, prosečna ocena 9,11 (120 ESPB).

Studijski program Međunarodna poslovna administracija
–    Marija Aleksić, prosečna ocena 8,33 (120 ESPB).

NAJBOLjI STUDENT DRUGE GODINE STUDIJA je  Marija Mićanović.

NAJBOLjI  DIPLOMCI

Studijski program Elektronsko poslovanje
–    Marijana Trifunović,  prosečna ocena 9,96 (180 ESPB).

Studijski program Računovodstvo, revizija i porezi
–   Sanja Obradović,  prosečna ocena 9,96 (180 ESPB).

Studijski program Marketing i trgovina
–    Danijela Markoš, prosečna ocena 9,60 (180 ESPB).

Studijski program Bankarstvo i osiguranje
–   Slađana Pivić,  prosečna ocena 9,60 (180 ESPB).

 

Оставите одговор