Stručna poseta kompaniji Metalac Gornji Milanovac

Vipos poseta Metalcu

 

Dana, 06.11.2014.godine studenti treće godine smera računovodstvo revizija porezi, marketing i trgovina, međunarodna poslovna administracija i poslovna informatika realizovali su stručnu posetu kompaniji Metalac G. Milanovac. Nakon srdačnog dočeka i osveženja studenti su prvo posetili „sobe sa posuđem“.

U okviru prezentacije-Metalac a.d., Poslovna logistika studenti su detaljno upoznati sa kompanijom (istorijat kompanije, misija, vizija, vrednosti, organizaciona struktura, menadžment, broj zaposlenih, najznačajnija priznanja…). U okviru organizacione strukture kompanije poseban naglasak je bio na Sektoru Poslovna logistika, odnosno njegovoj organizaciji i načinu funkcionisanja, osnovnim zadacima Poslovne logistike, u kompaniji Metalac. Studenti su bili u mogućnosti da se upoznaju sa sopstvenim voznim parkom, transportom robe za zavisna preduzeća Metalca, kao i za treća lica, načinom kontrole radnog vremena vozača, (taho listić, izveštaj-kartica vozača). Na konkretnim primerima dat je prikaz  poslovanja na osnovu transportnih dokumenata kao i način funkcionisanja informacionog sistema-modul za transport. Detaljno je istaknut značaj Logistike u ukupnom poslovanju kompanije.
Pored zaposlenih u Sektoru Poslovna logistika, studentima su za sva pitanja bili na raspolaganju direktor Poslobne logistike preduzeća Metalac, kao i zaposleni iz Sektora za ljudske resurse preduzeća.

Vipos poseta Metalcu

Studenti su takođe imali priliku da posete Metalac Posuđe d.o.o. koje se bavi proizvodnjom posuđa, Metalac Inko d.o.o. gde se proizvode inox i granitne sudopere i granmatrix kompozitne ploče i Metalac Print d.o.o. koji se bavi proizvodnjim kartonske ambalaže i preslikača za posuđe. Sve vreme obilaska proizvodnih pogona sa studentima je bio i direktor proizvodnje koji ih je upoznao sa proizvodnim procesom.

Kompanija Metalac a.d. je javno akcionarsko društvo sa sedištem u Gornjem Milanovcu. Osnovana je 4.aprila 1959.godine, a kao akcionarsko društvo posluje od 1998.godine.
Danas Metalac a.d. po osnovu vlasništva u kapitalu ima 14 zavisnih društava sa kojima je povezan u Grupu: četiri proizvodna, pet trgovinskih na domaćem i pet trgovinskih društava u inostranstvu.
Osim tržišta u regionu, na kojima je tradicionalno prisutan, Metalčevi proizvodi se, takođe izvoze u: Rusiju, Francusku, Italiju, Nemačku, Španiju, Švedsku, Finsku, Dansku, Češku, Ukrajinu, Gruziju, Bugarsku… sve do USA i Australije.

U okviru „Metalac Grupe“ zaposleno je oko 1700 ljudi, među kojima ima i svršenih diplomaca naše Škole. Svaki deseti zaposleni ima univerzitetsko obrazovanje. Veliki značaj kompanija pridaje stalnoj edukaciji u cilju osavremenjivanja znanja u svim oblastima. Metalac Posuđe je jedan od najvećih proizvođača posuđa u Evropi.
Nakon završetka posete Metalcu, studenti su posetili i mesto gde je podignut II Srpski ustanak u Takovu, kao i muzej u Takovu.

Čestitka Metalca

 

 

Оставите одговор