Brend menadžment

 

Studijski program Poslovna ekonomija i informatika
Izborno područje (modul)Marketing i odnosi s javnošću
Vrsta i nivo studijaSpecijalističke strukovne studije/studije drugog stepena
Naziv predmetaBrend menadžment
Broj ESPB3Status predmeta (obavezni/izborni)Izborni
Uslov 
Cilj
predmeta
Upoznavanje sa pojmom brendiranja, njegovim karakteristikama, elementima identiteta, razvojem i primenom. Razumevanja značaja brendiranja i direktnog uticaja istog na uspešnost poslovanja.  
Ishod
predmeta
Student će biti osposobljen da:
– razume osnove brend menadžmenta
– samostalno osmisli strategiju pozicioniranja brenda
– samostalno osmisli uspešnu brend strategiju
– pimenjuje tradicionalne i nove metode, postupke i strategije brendiranja radi što uspešnijeg tržišnog nastupa
– kreira i upravlja vrednostima brenda
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Pojam i razvoj koncepta brenda
2. Izvor dodate vrednosti brenda
3. Veze između savremenog potrošača i brenda
4. Pozicioniranje brenda
5. Strategije brendiranja i mogućnosti ekstenzije brenda
6. Kreiranje vrednosti brenda
7. Utvrđivanje vrednosti brenda
8. Elementi identiteta brenda
9. Čulno brendiranje
10. Specifični aspekti brendiranja (Brend u sektoru usluga, brendiranje područja…)
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Rešavanje studija slučaja samostalno i u grupama
2. Izrada, prezentacija i analiza uspešnih brendova na primerima iz prakse
3. Poseta firmama i analiziranje uticaja brenda na poslovanje posećenih firmi
Literatura
1Veljković S., Brend menadžment, Ekonomski fakultet, Beograd, 2010
2Cicvarić S., Brend – Kreiranje, pozicioniranje i održavanje, Zadužbina Andrejević,Beograd, 2006
3Keler K., Strategic Brand Management – Building, Measuring and Managing Brand Equity, Prentice Hall Pearson,
Education Internationa, 2003
4Keler K., Slučajevi najbolje prakse u brendiranju, Mas Medija, 2008
5Rakita B., Mitrović I., Brend menadžment, Savremena Administracija, Beograd, 2007.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
11   
Metode
izvođenja
nastave
„ex katedra“ metodom, analizom studija slučaja iz prakse, radionicama, igra uloga, kvizovi znanja, prezentacija, debate…
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70 Završni ispitpoena 30
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit30
praktična nastava15usmeni ispit 
kolokvijumi30  
seminari15  
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

Оставите одговор