Diretni marketing

 

Studijski program Poslovna ekonomija i informatika
Izborno područje (modul)Marketing i odnosi s javnošću
Vrsta i nivo studijaspecijalističke strukovne studije/studije drugog stepena
Naziv predmetaDirektni marketing
Broj ESPB3Status predmeta (obavezni/izborni)Izborni
Uslov 
Cilj
predmeta
Sticanje znanja i veština, kao i primene tradicionalnih i novih metoda i tehnika direktnog marketinga i njihovog uticaja na kreiranje konkurentske prednosti i poboljšanje poslovnog ugleda. 
Ishod
predmeta
Student će biti osposobljen da:
– razume osnove direktnog marketinga
– upravlja bazama podataka kao ključnim resursom direktnog marketinga
– pimenjuje tradicionalne i nove metode, postupke i strategije direktnog marketinga radi što uspešnijeg pozicioniranja na tržištu
– upravlja aktivnostima direktnog marketinga
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Osnove direktnog marketinga
2. Uloga i značaj baze podataka kao ključnog resursa direktnog marketinga
3. Planiranje direktnog marketinga
4. Formuslisanje kreativne strategije direktnog marketinga
5. Tradicionalni kanali direktnog marketinga
6. Koncept internet marketinga
7. Elektronske komercijalne transakcije
8. Kontrola rezultata direktnog marketinga
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Rešavanje studija slučaja samostalno i u grupama
2. Izrada, prezentacija i analiza uspešnih brendova na primerima iz prakse
3. Poseta firmama i analiziranje uticaja brenda na poslovanje posećenih firmi
Literatura
1Salaj S., Končar J., Direktan marketing, Ekonomski fakultet, Subotica, 2007. 
2Veljković S., Krasavac-Hrones B.; Direktan marketing, Ekonomski fakultet, Beograd, 2013 
3Kotler, Keler, Marketing Menadžment, Data Status, Beograd, 2006. 
4Vračar, D. Strategije tržišnog komuniciranja. Ekonomski fakultet, Beograd, 2007. 
5Ognjanov, G. Integrisane marketinške komunikacije. Ekonomski fakultet, Beograd, 2009.
6 
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
11   
Metode
izvođenja
nastave
„ex katedra“ metodom, analizom studija slučaja iz prakse, radionicama, igra uloga, kvizovi znanja, prezentacija, debate…
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70 Završni ispitpoena 30
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit 
praktična nastava10usmeni ispit30
kolokvijumi2×20  
seminari10  
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

Оставите одговор