Poslovna prezentacija i grafika

 

Studijski program Poslovna ekonomija i informatika
Izborno područje (modul)svi
Vrsta i nivo studijaSpecijalističke strukovne studije / studije II stepena
Naziv predmetaPOSLOVNA PREZENTACIJA I GRAFIKA
Broj ESPB9Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov 
Cilj
predmeta
– Osposobljavanje studenata za pripremu, izrada i usmeno izlaganje poslovnih prezentacija i primenu poslovne grafike
Ishod
predmeta
Očekuje se da student koji uspešno završi ovaj predmet bude osposobljen da:
– koristi programe za obradu fotografija za potrebe ugradnje u prezentaciju,
– koristi programe za vektorsko i rastersko crtanje za potrebe izrade prezentacije,
– koristi program za izradu prezentacija na nivou naprednog ECDL sertifikata,
– prikupi potrebne podatke, koncipira i izradi prezentaciju,
– usmeno izloži prezentaciju.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Svrha i ciljevi poslovne prezentacije i grafike.
2. Aplikacije za izradu poslovnih prezentacije i grafike.
3. Programi za izradu overhead prezentacija.
4. Programi za vektorsko i rastersko crtanje.
5. Programi za poslovnu grafiku.
6. Animacija i rendering.
7. Fotografija i programi za obradu fotografija.
8. Programi za pregled fajlova i prezentacija.
9. Grafičko prikazivanje poslovnih podataka.
10. Poslovni dijagrami i grafikoni.
11. Postupak kreiranja prezentacija.
12. Integrisanje grafike i mutlimedije u prezentacije.
13. Publikovanje prezentacije (web, kompakt disk, štampa,…).
14. Priprema i usmeno izlaganje prezentacije.
15. Analiza slučajeva – praktični primeri prezentacija.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Analiza slučajeva
2. Aplikacije za izradu prezentacije
3. Aplikacije za poslovnu grafiku
4. Priprema prezentacije
5. Usmeno izlaganje prezentacije
Literatura
1J. Cox, J. Preppernau Microsoft Office PowerPoint 2007 korak po korak, CET, Beograd, 2007.  
2P. Davis i S. Schwartz, Bukvar za nestrpljive, CorelDRAW X3 (verzija 13) za Windows, CET, Beograd, 2006.
3A. Scott, Photoshop CS – knjiga za digitalne fotografe, Kompjuter biblioteka, Čačak, 2004. 
4 
5 
6 
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
33   
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, domaći zadaci, test, praktični test, praktični ispit. 
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70Završni ispitpoena 30
aktivnost u toku
predavanja
 pismeni ispit 
praktičan test50usmeni ispit30
kolokvijumi/test praktični ispit 
seminariski rad20  
 

Оставите одговор