Specijalistički završni rad

 

Studijski program Poslovna ekonomija i informatika
Izborno područje(modul)svi
Vrsta i nivo studijaspecijalističke strukovne studije/studije II stepena
Naziv predmetaSpecijalistički završni rad
Broj ESPB12Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov 
Cilj
predmeta
Priprema za izradu, izrada, i javna usmena odbrana rada, čime student pokazuje da je ovladao potrebnim znanjima i metodologijom istraživanja u oblasti Poslovne ekonomije i informatike.
Ishod
predmeta
• Osposobljavanje studenata za primenu odgovarajuće metodologije istraživanja, izrade i odbrane Završnog specijalističkog rada
• Prikupljanje i korišćenje relevantne i referentne literature
• Istraživanje i analiza dosadašnjih rezultata istraživanja u konkretnoj oblasti (Marketing i odnosi s javnošću, Porezi i carine, Poslovna informatika ili Upravljanje finansijama)
• Definisanje  problema istraživanja, realizacija istraživanja, izvođenje zaključaka i preporuka na osnovu rezultata istraživanja.
Sadržaj predmeta
 • Definisanje teme i predmeta, ciljeva i očekivanih rezultata istraživanja
• Utvrđivanje potrebne informativne osnove
• Analiza  dosadašnjih rezultata 
• Prikupljanje  potrebnih podataka primenom izabranih istraživačkih metoda
• Realizacija istraživanja i obrada rezultata
• Analiza prikupljenih podataka i izrada rada sa zaključcima i preporukama
• Javna usmena prezentacija.
Literatura
 U zavisnosti od odabrane teme specijalističkog završnog rada: recenzirane i referentne knjige, udžbenici, stručni i naučni radovi, rezultati istraživanja i statistički podaci relevantnih institucija i organizacija.  
Metode
izvođenja
nastave
Mentorski rad, samostalan rad studenta, konsultacije, empirijsko istraživanje, javna usmena prezentacija.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Ocenu završnog rada donosi komisija i to na osnovu sledećih parametara:
1. Procena opšteg zalaganja i znanja koje je student pokazao tokom izrade rada
2. Pregleda rada u štampanoj formi
3. Kvaliteta prezentacije rada na usmenoj odbrani
4. Kvaliteta odgovora na pitanja članova komisije
Predispitne obaveze Završni ispitpoena 
  pisani specijalistički završi rad40
realizacija istraživanja i obrada rezultata30usmena javna odbrana pred komisijom30
 

Оставите одговор