Tržišno komuniciranje

 

Studijski program Poslovna ekonomija i informatika
Izborno područje (modul)svi
Vrsta i nivo studijaspecijalističke strukovne studije/studije drugog stepena
Naziv predmetaTržišno komuniciranje
Broj ESPB9Status predmeta(obavezni/izborni)Obavezan
Uslov 
Cilj
predmeta
Razumevanje mesta i uloge tržišnog komuniciranja u ostvarivanju poslovnog uspeha preduzeća.
Ovladavanje znanjima i veštinama efikasnog planiranja, realizacije i kontrole aktivnosti tržišnog komuniciranja u uslovima izražene konkurencije proizvoda, usluga i medija. 
Ishod
predmeta
Student će biti osposobljen da:
– Prikuplja informacije potrebne za odlučivanje o miksu tržišne komunikcije
– Kreira  strategiju tržišne komunikacije preduzeća
– Vrši odabir sredstava i metoda tržišne komunikacije u zavisnosti od ciljeva preduzeća/institucije i ciljnih grupa kojima je namenjena 
– Kontroliše i evaluira  strategiju tržišne komunikacije
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Marketing koncepcija i komuniciranje preduzeća 
2. Funkcionisanje procesa komuniciranja
3. Integrisano marketing komuniciranje
4. Lična prodaja
5. Privredna propaganda
6. Unapređenje prodaje
7. Sajam
8. Ostala sredstva tržišne komunikacije
9. Etički aspekti tržišne komunikacije
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Rad u grupama na studijama slučaja
2. Izrada i prezentacija projektnog zadatka
3. Radionice izrade promotivne strategije
Literatura
1Vračar, D. Strategije tržišnog komuniciranja. Ekonomski fakultet, Beograd, 2007.
2Ognjanov, G. Integrisane marketinške komunikacije. Ekonomski fakultet, Beograd, 2009.
3Kostić – Stanković, M. Integrisane poslovne komunikacije.FON. Beograd, 2011.
4Perić, N. Krasulja, N. Radojević, N. Medijske, PR i brend tendencije. Čigoja štampa i Synopsis, Beograd, 2011
5Perić, N. Planiranje medija i medijskih kampanja.Čigoja štampa, Beograd, 2008.
6 
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
33   
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja„ex katedra“ metodom, analiza studija slučaja iz prakse, radionice, prezentacije
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70 Završni ispitpoena 30
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit 
praktična nastava10usmeni ispit30
kolokvijumi40  
projektni zadatak10  
Način provere znanja mogu biti različiti, navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispit, prezentacija projekta, seminari itd……

Оставите одговор