Upravljanje obrtnim sredstvima u privrednom društvu „MN Loznica“

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. dr Miloš Kastratović, 2/. mr Vesna Marković i 3/. Marina Janković, dana 18.12.2014. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Despotović Darka iz Loznice na temu: “Upravljanje obrtnim sredstvima u privrednom društvu „MN Loznica“

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 22.12.2014. godine sa početkom u 13:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Despotović Darko iz Loznice je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs

Оставите одговор