Akreditacija specijalističkih i studija na daljinu, i priprema za master

Konferencija

Akreditacija novog programa specijalističkih strukovnih studija, akreditacija studija na daljinu i pripreme za akreditaciju master strukovnih studija, bile su teme današnje konferencije za novinare u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija.
    Valjevska državna visoka škola, kako je danas rečeno, ponovo je dobila  akreditaciju jednog programa specijalističkih strukovnih studija, drugog stepena studija visokog obrazovanja, koje traju godinu dana. Reč je, objasnila je direktorka VIPOS-a Vesna Marković, o programu Poslovna ekonomija i informatika, koji uključuje četiri modula: Upravljanje finansijama, Porezi i carine, Marketing i odnosi sa javnošću i Poslovna informatika. „Na ovom programu krenula je nova generacija od 30 studenata, ali pošto mesta ima još, moguće je dodatno uključivanje zainteresovanih za specijalističke strukovne studije“, rekla je Vesna Marković.
    Govoreći o akreditaciji studija na daljinu, direktorka VIPOS-a je istakla da su ključni razlozi za akreditovanje tog programa veliki broj broj potencijalnih studenata iz mesta van Valjeva, koji nisu u jednostavnoj situaciji kada su u pitanju troškovi studiranja, te inicijativa samih sadašnjih i bivših studenata koji su zaposleni i kojima studiranje na daljinu predstavlja povoljnost. Na ove studije, na programima Poslovna informatika i Poslovna ekonomija, biće uspisano 80 studenata.
    Kako je objasnila Valentina Pavlović, pomoćnik direktora za nastavu, sistem za daljinsko obrazovanje poseduje svu nastavu za sve studijske programe na sve tri godine školovanja, koja je dostupna studentima 24 sata, tako da od kuće mogu pratiti sva predavanja i vežbe, dok će se jedino kolokvijumi i ispiti polagati na klasičan način. „Reč je o interaktivnoj nastavi u kojoj su i profesori veoma aktivni učesnici, jer su stalno putem mejla ili SMS-a dostupni studentima“, rekla je Valentina Pavlović.

Vipos konferencija

    Direktorka VIPOS-a Vesna Marković danas je istakla važnost izmena Zakona o visokom obrazovanju, čime je svim visokim školama u Srbiji omogućeno organizovanje master strukovnih studija. „Na taj način, konačno studenti visokih škola dobijaju mogućnost da kao njihove kolege na akademskim studijama, dobiju diplomu drugog stepena visokog obrazovanja, jer je sada strukovni svrstan uz akademski master. To znači i da naši studenti nakon završetka treće, mogu nastaviti još dve godine studija na master programu. Izmenama zakona u Srbiji smo dobili strukovni, odnosno, primenjeni master što je dobra evropska praksa, s obzirom na to da sve zemlje EU imaju Univerzitete primenjenih studija. U narednom periodu radićemo na pripremi i nadam se da će na jesen školske 2015/2016. godine biti ponuđen bar jedan strukovni master program. Tako da oni koji će tada upisati našu školu će imati mogućnost da se pet godina školuju do i iz škole izađu sa diplomom primenjenog mastera. Na taj program mogu biti upisani i oni koji završavaju trogodišnje školovanje, kao i ostali zainteresovani“, objasnila je Vesna Marković.
    U godini 35-godišnjeg jubileja, valjevska državna visoka škola nastavila je intezivnu međunarodnu saradnju sa Univerzitetom primenjenih studija u Štutgartu, a studenti su bili uključeni u mnoga dešavanja van nastave, od dobrotvornih akcija do uključivanja u saniranje posledica poplava u valjevskom kraju. Na sve tri godine studija, VIPOS pohađa blizu 1.000 aktivnih studenata, od kojih 400 njih studira na teret budžeta države.

Оставите одговор