Virtuelno preduzeće “RRP”

Vipos Virtuelno preduzeće

Na osnovu zajedničke inicijative studenata druge godine sa studijskog programa Poslovna ekonomija modul – Računovodstvo revizija i porezi i profesora Finansijskog računovodstva  Momčila Vasiljevića  na VIPOS-u od 15. oktobra 2014. godine počelo je sa radom Virtuelno preduzeće za pružanje računovodstvenih usluga “RRP”, koje je nakon jesenjeg bloka nastave završilo poslovnu godinu.
Studenti druge godine, koji slušaju Finansijsko računovodstvo, stavljeni su u realnu situaciju da nakon završetka strukovnih studija raspolažu sa dosta praktičnih znanja, a sa ograničenim finansijskim sredstvima. Uvažavajući navedene činjenice student su shvatili da za obavljanje računovodstvenog posla nisu u mogućnosti da kupe savremen aplikativni računovodstveni softver, već se moraju osloniti na sopstvena znanja i veštine koje su stekli tokom školovanja.
Nakon formiranja preduzeća i popunjavanja upražnjenih radnih mesta u Virtuelnom preduzeću “RRP”, studenti su  izabrali direktorku, studentkinju sa najvišim prosekom, Maju Mijailović. Posle deset nedelja rada Virtuelnog preduzeća studenti su osposobljeni da samostalno osnuju preduzeće i kreiraju interna akta, kao i da definišu procedure za kretanje knjigovodstvene dokumentacije, zatim obavljaju poslove i zadatke iz delokruga radnog mesta za koje su aplicirali i na kraju su spremni da sastave finansijski izveštaj za mikro pravno lice.  
Korisnost primene Excela u računovodstvu kroz Virtuelno preduzeće RRP predstavio je asistent Branko Ćebić. Uvažavajući savremen način poslovanja i elektronsku komunikaciju, pre svega sa Poreskom upravom, odnosno neophodnost da se u budućem period poreske prijave podnose isključivo elektronskim putem, zaposleni u Virtuelnom preduzeću RRP su uz pomoć asistenta Nenada Mihailovića podnosili poreske prijave elektronskim putem u testnom okruženju Poreske uprave Republike Srbije. Prilikom sprovođenja knjiženja u Virtuelnom preduzeću korišćen je aplikativni softver firme AB Soft iz Valjeva.
Nakon uspešnog završetka poslovne godine studenti su sigurni da će Virtuelno preduzeće  RRP nastaviti sa radom i naredne godine, jer je njihova inicijativa prepoznata i od direktora škole mr Vesne Marković, kao i od pomoćnika direktora za nastavu Đorđa Petrovića, koji su posetili preduzeće u periodu rada.

Оставите одговор