Nova predavanja predavača Ivane Mijailović studentima u Nemačkoj

Ivana

Naš predavač Ivana Mijailović, kao i prethodne dve godine, dve radne nedelje provela je na Univerzitetu primenjenih nauka u Štutgartu, gde je nemačkim studentima držala predavanja iz predmeta Interkulturni menadžment i po prvi put, iz predmeta Internacionalno marketing istraživanje.
Predavač VIPOS-a je jedini gostujući predavač iz Srbije na tom Univerzitetu, koji je jedan od najvećih u tom delu Nemačke, a njena predavanja slušalo je oko 80 studenata druge godine na trećem semestru, među kojima su bili i gostujući student iz Južne Koreje, Belgije i Perua.

Ivana

Ivana

“Internacionalno marketing istraživanje je vrlo slično našem premetu istraživanje tržišta, gde naši studenti uče ceo proces istraživanja, od definisanja samog problema pa do pisanja izveštaja, uz učestvovanje u svim našim istraživačkim projektima sa završnom prezentacijom. Sličan seminar držala sam studentima u Nemačkoj, ali prilagođen njihovom načinu izvođenja nastave i podignut na internacionalni nivo. Na primer, studenti su imali zadatak da osmisle anketni upitnik za klijente u Kini, kako bi saznali kakvi su njihovi zahtevi za običnom biciklom. Tako su mogli da saznaju da je viđenje bicikle u Nemačkoj i Kini potpuno različito, jer je bicikla u njihovoj zemlji sredstvo za sport i rekreaciju, a u Kini za prevoz i transport. Upravo takve praktične vežbe iz Internacionalnog marekting istraživanja su im ostavile najjači utisak“, kaže predavač Mijailović.
Nju su, kako kaže, lično najviše obradovali zahtevi pojedinih studenata iz Štutgarta da im bude mentor na završnim radovima, gde su izabrali temu iz tog predmeta. Za našu školu, uz to, značajno je što se na ovaj način otvara mogućnost saradnje na realizaciji projekata Istraživačko-razvojnog centra koji se rade ovde, sa budućim istraživačkim projektima naše profesorke na Univerzitetu u Štutgartu.
Važno je reći i to da aktuelni proces akreditacije master strukovnih studija naša škola će sprovesti po modelu koji je sproveo ovaj nemački Univerzitet primenjenih studija.

Оставите одговор