Održana radionica “Elektronsko podnošenje pojedinačne poreske prijave (PPP) za 2014., izrada i dostavljanje potvrde…”

Seminar 

Dana, 26.01.2015. u prostorijama VIPOS-a, profesori Škole dr Momčilo Vasiljević i Nenad Mihailović, su održali jednodnevnu radionicu na temu ELEKTRONSKO PODNOŠENJE POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE (PPP) ZA 2014., IZRADA I DOSTAVLJANJE POTVRDE O PLAĆENIM POREZIMA I DOPRINOSIMA PO ODBITKU NA OBRASCU PPP PO. Radionici su prisustvovale koleginice i kolege iz velikog broja kompanija iz privatnog sektora i ustanova iz javnog sektora.

 

Seminar

 

Оставите одговор