Mr Andrija Tošić na međunarodnim savetovanjima na Kopaoniku

Predavač Visoke poslovne škole strukovnih studija mr Andrija Tošić učestvovao je na dva stručna savetovanja u organizaciji Visoke tehničke škole strukovnih studija Novi Sad, koja su održana na Kopaoniku od 25. do 30. januara – Međunarodno savetovanje “Rizik i bezbednosni inženjering” i Međunarodno savetovanje “Upravljavnje znanjem i informatika”.
Na prvom savetovanju profesor Tošić je predstavio svoj rad na temu “Osposobljavanja studenata za zaštitu zdravlja pri radu s računarima”, s obzirom da dugotrajni rad studenata na računarima može biti uzrok njihovih zdravstvenih problema, pa briga za zaštitu njihovog zdravlja mora uvek biti prisutna. Radi sprečavanja rizika po zdravlje studenata, vrši se njihovo osposobljavanje za primenu ergonomije, koja se bavi prilagođavanjem rada na računaru, kako bi ga učinila udobnijim i zdravijim.
“Osposobljavanje za zaštitu zdravlja u okviru nastavnog procesa koje se realizuje, na predmetu Uvod u poslovnu informatiku koji slušaju studenti prve godine oba studijska smera VIPOS-a je praksa koja će biti nastavljena i u budućnosti. Na osnovu dobijenih rezultata možemo biti zadovoljni odgovorima studenata o njihovoj osposobljenosti za zaštitu zdravlja pri radu s računarima, a u budućim predavanjima neophodno je više pažnje posvetiti pitanjima koja se odnose na ergonomiju pri radu s računarima”, kaže profesor Tošić.
Što se tiče drugog savetovanja, na kojem je predstavio rad “Sertifikacija po ECDL standardu”, profesor Tošić pojašnjava da je brzi razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija u relativno kratkom vremenu izmenio uslove okruženja u kome poslujemo.
“Utvrđeno je da se korišćenjem informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) poboljšava privredni rast, produktivnost i inovacije, a uporedo omogućava štednja vremena i novca za osposobljavanje i sertifikaciju zaposlenih. Klasičan način poslovanja gubi na značaju i novi obrazac poslovanja postaje elektronsko ili onlajn poslovanje. S obzirom da se u budućnosti teško može zamisliti rad bez IKT, trebalo bi da damo sve od sebe da tu budućnost učinimo lakšom i da nam ulaganje u ECDL sertifikaciju, a samim tim i sredstva informacione tehnologije postanu normalna pojava koja može da doprinese prosperitetu svih nas”, kaže mr Andrija Tošić.

Оставите одговор