Osnovni informatički kursevi – Obuka i sertifikacija po ECDL standardu

Visoka poslovna škola organizuje osnovne informatičke kurseve i obuku za dobijanje sertifikata evropske kompjuterske vozačke dozvole – ECDL i školskog sertifikata. Mi smo prvi Test centar za izdavanje ECDL sertifikata u regionu.
ECDL je za kratko vreme prihvaćen i izvan EU, tako da se danas koristi u 140 zemalja i na 36 svetskih jezika. Ovo je jedini program ove vrste koji su izabrale međunarodne organizacije, vlade i slične međunarodne poslovne zajednice. Sa preko 5,5 miliona do sada licenciranih, Evropska kompjuterska vozačka dozvola (ECDL) je daleko najrasprostranjeniji svetski sertifikat za korisnike personalnih računara.

Program je namenjen:

 • početnicima,
 • korisnicima koji upotrebljavaju računare u svom svakodnevnom poslu,
 • mladima koji žele proveriti svoje znanje po evropskim kriterijumima,
 • poslodavcima koji žele da se efikasno uvere u znanje zaposlenih,
 • državnim organima, korporacijama, firmama…

ECDL – međunarodni program obuke i testiranja znanja rada na računaru se sastoji od 7 modula.

Nakon uspešno položenih ispita dobija se:

 • European Computer Driving Licence CORE (za svih sedam modula), ili
 • European Computer Driving Licence START (za četri proizvoljna modula).

Kandidat odlučuje o redosledu, kao i dinamici polaganja modula, u kom će Test centru polagati, a nije obavezna obuka. Nazivi modula su:

 • Modul 1 – IT koncepti (osnove)
 • Modul 2 – upotreba kompjutera (operativnu system)
 • Modul 3 – obrada teksta
 • Modul 4 – tabelarni pregledi i analize
 • Modul 5 – baze podataka
 • Modul 6 – prezentacije
 • Modul 7 – informacije i komunikacije

Način realizacije kursa:

 • Nastava: tri do četiri puta nedeljno (u dogovoru sa kandidatima).
 • Obuka traje 40+20 časova.
 • Broj polaznika: minimum 5 maksimum 15 po grupi.
 • Cena za START: 12000 dinara (uračunato prvo polaganje modula, nije uračunata cena nabavke ECDL indeksa i literature za kandidate koji to žele).
 • Cena za CORE: 6000 dinara (uračunato prvo polaganje modula, nije uračunata cena nabavke ECDL indeksa i literature za kandidate koji to žele).
 • Mogućnost plaćanja u dve rate, na tekući račun: 840-963666-21 ( prva rata na početku kursa druga  rata do kraja kursa).
 • Obuka se izvodi na računarima koji imaju operativni sistem Windows 10 i Office 2016.
 • Po završetku kursa, polaznici dobijaju ECDL START, CORE ili SERTIFIKAT VIPOSA
 • Početak kursa: čim se formira grupa od 5 učesnika.

Predavač: mr  Andrija Tošić.


Uslovi rada:- Jedan polaznik – jedan računar- Video projekcija predavanja- Direktan pristup internetu- Rad u manjim grupama- Materijal (sveske, olovke,…)- Uverenje o položenom kursu- Prijatni uslovi rada
Škola organizuje i nezavisno polaganje ispita za sticanje ECDL licenci. Svi zainteresovani kandidati mogu da se jave na telefon 014-224-735 ili 232-644 radnim danima, u vremenu od 08 do 19 i da dobiju sve potrebne informacije.

Оставите одговор