Radionica “Uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru i izrada godišnjeg Izveštaja”

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo (VIPOS) i Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj (COR) organizuju radionicu pod nazivom “Uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru i izrada godišnjeg Izveštaja”:

NAZIV RADIONICE:

Uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru i izrada godišnjeg Izveštaja

Datum objavljenog oglasa / poziva za radionicu:

26/02/2015

Vrlo važno – PAŽNJA: 31. mart je rok za dostavu godišnjeg izveštaja!

Datum i mesto obuke:

10/03/2015. godine

Visoka poslovna škola strukovnih studija (VIPOS) Valjevo, Vuka Karadžića 3a

Trajanje obuke: 

Jednodnevna radionica sa 6 (šest) radnih časova u periodu od 09.30 – 18.00 časova.

Maksimalan i minimalan broj učesnika:

Maksimalno (20) / Minimalno: (10)
Radionica se održava sa minimumom od 10 učesnika.
Zbog maksimalne efikasnosti i postizanja očekivanih rezultata broj učesnika radionice je ograničen.

Opis radionice:

Zakonom o budžetskom sistemu RS propisana je obaveza uvođenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) kod svih budžetskih korisnika RS. Zakon se odnosi na sve korisnike budžeta / javnih sredstava (KJS) u RS i propisuje obavezu godišnjeg izveštavanja o sistemu interne finansijske kontrole putem propisanog upitnika samoocenjivanja, koji su KJS obavezni da predaju jednom godišnje do 31.marta tekuće godine.

Preostalo je još vrlo malo vremena da KJS ispune zakonsku obavezu i Ministarstvu finansija – Centralnoj jedinici za harmonizaciju propisa, dostave Izveštaj o adekvatnosti i funkcionisanju sistema FUK. Rok za ovu zakonsku obavezu ističe 31/03/2015. godine!

Za uspostavljanje sistema FUK, izveštavanje o njegovoj adekvatnosti, funkcionisanju i redovnom održavanju, direktno je odgovoran rukovodilac KJS, a sprovode ga i rukovodioci pojedinačnih organizacionih jedinica, kao i svi zaposleni kod KJS.

Imajući u vidu da su nedovoljan broj rukovodilaca KJS, kao i rukovodilaca srednjeg i nižeg nivoa prošli obuku za uvođenje i razvoj sistema FUK, i da nisu vidljivi suštinsko razumevanje i značaj FUK, njegove prednosti i pozitivni efekati, to je realizacija ove radionice doprinos otklanjanju uočenih slabosti odnosno podrška reformi upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou.

U cilju uvođenja i razvoja sistema FUK kod KJS na lokalnom nivou, radionica je zamišljena da se učesnici upute u proces uspostave, razvoja i održavanja sistema FUK, njegove faze, kompletnu dokumentaciju, zakonsku odgovornost nadležnih, kao i da im se pruži pomoć u sastavljanju godišnjeg Izveštaja.

Kome je namenjena radionica?

Rukovodiocima KJS, rukovodiocima pojedinačnih organizacionih jedinica KJS i svim imenovanim licima zaduženim za uspostavljanje sistema FUK (gradonačelnik / predsednik opštine, načelnik gradske/opštinske uprave, načelnik sektora/odeljenja za budžet i finansije, šefovi i drugi rukovodioci OJ unutar direktnih i indirektnih KJS, direktori lokalnih javnih preduzeća, ustanova, zaposleni u KJS…)

Cilj radionice:

Kako su organizacije u javnom sektoru, odnosno svi KJS, koji su obveznici FUK dužni da izrade Plan i strategiju za uvođenje i razvoj FUK, osnovni cilj ove jedinstvene radionice je pružanje pomoći nadležnima u KJS u ispunjenju zakonske obaveze uspostavljanja sistema FUK i u otklanjanju dilema u pogledu izrade obavezujećeg godišnjeg Izveštaja.

Neke od tema radionice:

 • Značaj obaveze uspostavljanja sistema FUK kod KJS na lokalnom nivou
 • Pravni i institucionalni okvir uspostavljanja sistema FUK kod KJS
 • Organizacija, plan, strategija uspostavljanja sistema FUK kod KJS na lokalnom nivou
 • Samoocenjivanje i segmentacija
 • Procena rizika i analiza sistema internih kontrola
 • Izveštavanje o sistemu FUK i godišnji izveštaj

Način rada radionice:

Radionica zahteva od svih učesnika aktivno angažovanje i učestvovanje..

Radionica je interaktivnog tipa praćena PPT prezentacijom, nizom praktičnih vežbi i primera, diskusija, međusobne razmene iskustava i predavanja.
Tokom radionice učesnicima će biti prikazan niz praktičkih primera koji se odnose na uvođenje sistema FUK na lokalnom nivou. Po određenim temama predviđen je rad u manjim grupama kako bi učesnici mogli aktivno učestvovati u diskusijama.

Po završetku radionice učesnik je:

 • Upoznat sa zakonskom obavezom uspostavljanja sistema FUK, fazama (koracima) u ovom procesu, kompletnom dokumentacijom koja prati ovaj proces, kao i zakonskim odgovornostima nadležnih u KJS;
 • Stekao osnovna znanja za započinjanje ili nastavak ovog procesa, kao i, u velikoj meri, za samostalnu izradu dokumentacije o FUK;
 • Razjasnio nejasnoće u pogledu sastavljanja godišnjeg Izveštaja, kroz interaktivan odnos predavača i učesnika radionice i njihovu međusobnu razmenu iskustava.

U ceni radionice učesnicima su  obezbeđeni:

 • Vođenje radionice i predavanje
 • Radni materijal (fascikla, radna sveska i hemijska olovka)
 • Pisani programski materijal koji pokriva temu radionice
 • Osveženje tokom trajanja radionice (kafa, čaj, voda..)
 • Zajednički ručak
 • Lista učesnika sa kontakt podacima
 • Sertifikat o pohađanju radionice i završenoj obuci
 • Spisak stručne literature za dalje individualno usavršavanje

Cena po učesniku / popusti:

9.500 RSD plus PDV

Prijavljeni kandidat je uplaćuje u celini avansno Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija Valjevo, Vuka Karadžića 3a, PIB: 101899163, matični broj: 07243782, na tekući račun broj: 840-963666-21, najkasnije zaključno sa 07. martom 2015. godine.

Za dva ili više učesnika radionice iz jedne organizacije odobrava se popust od 5% na ukupan iznos.  

Period prijave / otkaza učešća:

Prijave za radionicu su otvorene (26. februara) i trajaće do popunjavanja maksimalnog broja učesnika a najkasnije zaključno sa 07. martom 2015. godine.

Otkazivanje učešća je moguće najkasnije zaključno sa 05/03/2015. godine. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na radionici, biće u prilici da pošalju zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca.

Način prijave:

Prijava se vrši dostavljanjem ispunjenog prijavnog obrasca isključivo putem mejla na nenad.mihailovic@vipos.edu.rs ili info@cor.co.rs

Prijavni obrazac možete preuzeti ovde.

Informacije o radionici:

Možete preuzeti svakoga dana sa web sajta VIPOS-a: www.vipos.edu.rs ili web sajta COR: www.cor.co.rs .

Takođe, dodatne informacije o radionici možete dobiti na telefon: 063/251192 ili 064/6711162, svakog radnog dana od 09 do 17 časova. 

Organizatori radionice i predavač:

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo (VIPOS) i Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj Šušeoka, Mionica (COR).

Predavač je dr Slobodan Ilić, profesor javnih finansija u VIPOS-u i član COR tima. Pored angažovanja u izvođenju nastave, obavljao je različite konsultantske poslove u privatnim kompanijama i za međunarodne finansijske institucije (Svetska banka), kao i državne poslove, gde je stekao značajna praktična iskustva kako u finansijama tako i u drugim ekonomskim oblastima.

Vrlo važno – PAŽNJA: 31. mart je rok za dostavu godišnjeg izveštaja!

Оставите одговор