Stručnjaci NBS o novom Zakonu o osiguranju

Zakon o osiguranje

U Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija danas je održan stručni skup na temu “Plasman i korišćenje usluge osiguranja u svetlu novog Zakona o osiguranju”. Domaćin ove stručne prezentacije bilo je Udruženje za bankarstvo, berzanske i druge finansijske poslove i osiguranje imovine i lica Regionalne privredne komore Valjevo, u saradnji sa Narodnom bankom Srbije.

Zakon o osiguranju

Zakon o osiguranju

    O plasmanu i korišćenju usluge osiguranja u svetlu novog Zakona, govorili su predstavnici Narodne banke Srbije: mr Andrej Pak, samostalni stručni saradnik za mere nadzora, i Ljiljana Čolović, viši supervisor. Kako je objašnjeno na prezentaciji, novi Zakon o osiguranju usvojen je u decembru prošle, a u primeni će se naći od juna ove godine.
    “Kao predlagač ovog Zakona, Narodna banka je u fokus stavila zaštitu prava korisnika osiguranja, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i praksom EU. Jedno od novih prava, regulisano ovim zakonom, biće pravo korisnika na prigovor, kao i obavezno razmatranje tog prigovora od strane osiguravajućeg društva, što do sada nije bio slučaj. Uz to, novi Zakon donosi i mere koje se tiču zaštite podataka ličnosti korisnika osiguranja”, objasnio je Andrej Pak.
    Gosti iz NBS naveli su da su poboljšani i delovi Zakona koji se odnose na adekvatnost osiguravajućih društava, s obzirom da je osiguranje važna socijalna funkcija svake države, a takođe biće uvedena i obavezna stručna obuka agenata osiguranja.

Оставите одговор