Analiza zadovoljstva studenata VIPOS-a udžbenicima uz upotrebu CRM sistema

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. Đorđe Petrović, 2/. dr Slobodan Obradović i 3/. Valentina Pavlović, dana 28.4.2015. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Radinović Uglješe iz Vladimiraca na temu: “Analiza zadovoljstva studenata VIPOS-a udžbenicima uz upotrebu CRM sistema

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 04.05.2015. godine sa početkom u 10:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Radinović Uglješa iz Vladimiraca je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs

Оставите одговор