Analiza trgovinskih regiona Evropske unije u periodu od 2007. do 2013. godine

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Branko Gledović, 2/. dr Đorđe Pavlović i 3/. mr Dragoslava Sredojević, dana 6.5.2015. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Tulimirović Minje iz Beograda na temu: “Analiza trgovinskih regiona Evropske unije u periodu od 2007. do 2013. godine

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 18.05.2015. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Tulimirović Minja iz Beograda je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 1304/1

Оставите одговор