Predavanja Fonda PIO i Interne revizije

Predavanje fond PIO

Dva stručna predavanja posvećena poslovima Fonda penziojskog i invalidskog osiguranja, odnosno, interne revizije u javnom sektoru, održana su u prostorijama Visoke poslovne škole strukovnih studija.
    Najpre je načelnik odeljenja za matičnu evidenciju Fonda PIO Željko Simić održao edukaciju za radnike filijala Fonda PIO iz 15 opština sa područja Valjeva, Šapca, Loznice i Čačka, o obrascima M-4. Ovom predavanju prisustvovali su i predstavnici VIPOS-a dr Momčilo Vasiljević, Nenad Mihailović i Svetlana Krstić.
    „Interna revizija u javnom sektoru“ bilo je predavanje koje je potom održala Valentina Zlatić, zaposlena u Gradu Užicu kao ovlašćeni interni revizor. Predavanju su prisustvovali naši studenti druge i treće godine, smera RRP, koji su upoznati sa pravnim osnovama i načinom uspostavljanja interne revizije u javnom sektoru. Predstavljeni su alati i postupci tokom izvođenja revizija.

Fond PIO

Predavanje

Оставите одговор