Vrste skladišnih evidencija na primeru preduzeća AD „Krušik – Precizni liv“ Mionica

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. mr Dragoslava Sredojević, 2/. dr Snežana Rakić i 3/. Ivana Mijailović, dana 9.6.2015. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Arnautović Biljane iz Mionice na temu: “Vrste skladišnih evidencija na primeru preduzeća AD „Krušik – Precizni liv“ Mionica

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 15.06.2015. godine sa početkom u 13:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Arnautović Biljana iz Mionice je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs