Značaj stranih direktnih investicija za Srbiju kao zemlju u tranziciji

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. dr Snežana Rakić, 2/. mr Dragoslava Sredojević i 3/. dr Gradimir Kožetinac, dana 30.6.2015. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Mijailović Ivane iz Ljiga na temu: “Značaj stranih direktnih investicija za Srbiju kao zemlju u tranziciji

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 04.07.2015. godine sa početkom u 11:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Mijailović Ivana iz Ljiga je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs