Godišnji račun „Komercijalne banke“

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/.  dr Momčilo Vasiljević, 2/.  mr Jelica Božanić i 3/.  Nenad Mihailović, dana 8.7.2015. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Filipović Dragane iz Valjeva na temu: “Godišnji račun „Komercijalne banke“


 

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 10.07.2015. godine sa početkom u 12:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Filipović Dragana iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs