Predavač VIPOS-a na Univerzitetu primenjenih nauka u Štutgartu

Predavač VIPOS-a Ivana Mijailović je u  septembru 2015. godine na DHBW (Duale Hochschule Baden-Wurttemberg Stuttgart) u Štutgartu nemačkim studentima držala predavanja iz predmeta Internacionalno marketing istraživanje i Interkulturni menadžment. Predavanja je slušalo oko 60 studenata II godine među kojima su bili i gostujući studenti iz Severne Koreje. Ovo je četvrta studijska poseta nastavnika VIPOS-a nemačkom Univerzitetu u okviru dugogodišnje međunarodne saradnje i razmene nastavnog osoblja dve institucije.