Održana blok nastava za maturante Ekonomske škole

Poslednji dan maja označio je kraj stručnih radionica i blok nastave koju su naši profesori držali za učenike završnog, četvrtog razreda srednje Ekonomske škole.

U poslednjoj sedmici ovog meseca održane su četiri radionice. Za maturante smera Poslovni administrator Sanja Radovanović i Marina Janković pripremile su predavanje na temu „Organizacija, sprovođenje i knjiženje efekata popisa imovine i obaveza“, a to predavanje pripremljeno je i realizovano i za učenike četvrtog razreda, smera Komercijalista.

ekonomisti_maj_radionica03

Biljana Rabasović i Ivana Mijailović su za maturante sa smeta Turistički tehničar u ovom periodu realizovale predavanje na temu „Serqual metoda za istraživanje kvaliteta usluga u turizmu“.

Najzad, poslednja blok nastava u ovoj školskoj godini za đake Ekonomske škole bila je za Ugostiteljske tehničare, na temu obračuna zarada i drugih primanja zaposlenih, a održali su je profesori VIPOS-a Momčilo Vasiljević i Nenad Mihailović.

 

maj2016-radionica1